Bosa

zmiłuj się Boże nade mną w ogromie swej miłości zgładź moją nieprawość obmyj mnie zupełnie z mojej winy
i oczyść mnie z grzechu mojego uznaję bowiem nieprawość moją a grzech mój jest zawsze przede mną.