Barbara

Przebaczm wszystko wszystkim i proszę Cie Panie o Twoje Miłosierdzie dla mnie mojej rodziny dla Polski i całego świata.Panie wybacz nam.