Emilia

Myśli moje - błogosławcie Pana
Duszo moja - błogosław Pana
Serce moje - błogosław Pana
Uczynki moje - błogosławcie Pana
Ręce moje - błogosławcie Pana♡ ♡ ☆ ☆