Karolcia

Na Wielkiej Pokucie zobaczyłam jak wielką moc ma przebaczenie i błogosławienie krzywdzicielom...(to tak odnośnie Niemców i obozom zagłady, odnośnie Katynia i Wołynia...) ale przecież w życiu może być podobnie... Bardzo chciałabym mieć odwagę rozważać i próbować naśladować te z pozoru przejadłe ale żywe słowa, w których musi coś być... W tym musi być moc...! Jakże wielka..