Wielka Pokuta - ojcowie Antonello i Enrique

Ojcowie Antonello Cadeddu i Enrique Porcu poprowadzą pierwszą część Wielkiej Pokuty.
Zapraszają na wydarzenie - posłuchajcie!

Video: